Ultrafiltrasyon Sistemleri

Uf
Ultrafiltrasyon Sistemleri, Uf Tortu Cihazlari,
Ultrafiltrasyon Cihazlari, sıvıların hidrostatik basınç ile yarı geçirgen membrana karşı itildiği bir çeşit membran filtrasyonudur. Ultrafiltrasyon (UF) temel olarak, basınçla çalışan eleme prensibi ile yönetilen ve partikül boyutuna bağlı ayırma prosesidir. Düşük basınç altında büyüklüklerine göre seçilmiş maddeler ayrılır.

Ultrafiltrasyon prosesinde, istenen makromolekülün sürekli bir sistemde saflaştırılması, konsantrasyonu ve fraksiyonlanması işlemleri yapılabilir.

MEMBRAN ÖZELLİKLERİ
Ultrafiltrasyon membranları,
molekül ağırlığı ayırma sınırı (Molecular weight cut-off-MWCO) ile tanımlanır. Birçok durumda ayırma etkinliği sadece ayırma sınırına bağlı değildir. Aynı zamanda membran ve ham çözeltinin karşılıklı ilişkisinden de etkilenir. Ultrafiltrasyon için işlem basıncı genellikle 3 ve 10 Bar arasındadır.

Ultrafiltrasyon membranlari, 0,005-0,1 μm arasında gözenek çapına sahiptir ve böylece molekül ağırlığı ayırma sınırı MWCO 1.000 -500 000 Da olan makromolekül içeren sıvılar saflaştırılır, fraksiyonlanır ya da konsantre edilir.

Seçilen MWCO ya göre membran, çözünmüş tuzların, su ve suda çözünmüş  düşük molekül ağırlıklı maddelerin geçmesinei izin verir. Süspanse katılar ve yüksek molekül ağırlıklı suda çözünmüş maddeler membranda alıkonarak konsantre edilecektir.

Genel olarak proses biyomoleküllerin, bakterilerin, virüslerin, polimerlerin, kolloidal partiküllerin ve şeker moleküllerinin alıkonması için uygundur.

uf1
Ultra filtrasyon modülleri, 0,02 mikron por çapına sahip membran yapısı ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri,virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi görür.0,02 mikron por çapından büyük tüm partikülleri geri çevirerek;0,1 NTU’ dan daha düşük bulanıklık değeri ve organik madde giderilmesinde mükemmel bir filtrasyon yeteneği gösterir.

Uf Membran

UF ultrafiltrasyon, modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının ,ters osmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta ve atıksu geri kazanım projelerinde önemli yer tutmakta ve deniz suyu osmoz sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kullanılmaktadır.

UF sistemleri ayrıca Deniz suyu arıtımı, gıda sektörü ve meşrubat prosesleri, doğal içme suyu hazırlama fabrikaları, bakteri alımı ve suyun dolaylı dezenfeksiyonu ve birçok özel proses de başarı ile kullanılmaktadır. Atık suların geri kazanımları için özel dizaynlar ve MBR kökenli, suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır.