Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) Sistemleri

Reverse osmosis
Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) Sistemleri,
TERS OSMOZ ( REVERSE OSMOSİS ) NEDİR ?
Ters ozmoz nedir, sorusuna cevap verebilmek için önce osmozun ne olduğunu bilmek gerekir. Ters osmoz, en yaygın bilinen doğal bir prosestir. Membranın yarı geçirgen doğal yapısı sayesinde suyun geçişi, çözünmüş minerallerin geçişine göre daha kolay olur. Az yoğun çözeltideki su, daha konsantre çözeltiyi seyreltmek ister. İki çözelti arasında konsantrasyon farkı ortaya çıkar ve osmotik basınç farkını belirler. Bu basınç farkından dolayı (2.31 fit su 1 psiye eşittir.) 1″ kare başına 0.454 kglık basınç üniteleri yer değiştirir.
Yani; 1000 mg/lt toplam çözünmüş farklılık 1 psi osmotik basınç farkına eşittir. Basınç, osmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ters osmos kurulmuş olur. Membran filtre suyu geçirmedeki seçiciliği değişmemiştir. Membranın suyun geçişine izin verirken, tuzları arkada tutması, tuzların çözeltida iyon halinde bulunmasından dolayıdır. Çözeltideki çözünmüş tuzlar katyon (+) veya anyonlar (-) halindedir. Aynı yükler birbirini iter tıpkı aynı kutupların birbirini itmesi gibi. Yüksüz olan su, membrandan geçerek süzülmüş tarafta yer alır. Su, bütün tuzlarını bırakarak membrandan geçtiğinde, tuzlu su konsantrasyonu gitgide artar. Besleme akımı hacminin, %30-60 oranında korunması ile sağlanır. Reverse osmosis ile arıtılacak sularda en önemli parametre şüphesiz TDS değeridir. TDS bize kullanılan hamsu hakkında net bilgiler vermektedir.
terz
Eğer ilk doğal süreci anlamak gerekir Reverse Osmosis amacı ve süreci anlamak için Osmosis . doğal bir olgu ve doğada en önemli süreçlerden biridir. Bu, daha zayıf bir tuzlu su çözeltisi, güçlü bir tuzlu su çözeltisi ile göç etme eğilimindir. Bitki köklerinin topraktan su emme ve Böbrekler kandan su emme olayı gibidir ters osmoz sistemi, aşağıdaki şekil ters ozmoz sisteminin nasıl çalıştığını gösteren bir diyagramdır. Daha az yoğun olan bir çözüm daha yüksek bir konsantrasyon ile bir çözüm göç doğal bir eğilim olacaktır. Eğer düşük bir tuz konsantrasyonu ve yüksek bir tuz konsantrasyonu ile su dolu bir kap bunlar daha sonra, yarı-geçirgen bir zar ile ayrılan, örneğin, daha düşük tuz konsantrasyonu ile su geçiş başlayacak en yüksek tuz konsantrasyonu. Bir yarı-geçirgen bir zar bir atom ya da moleküller diğerleri geçmek değil sağlayacak bir zardır. Basit bir örnek bir ekran kapı. Bu hava molekülleri zararlıları veya ekran kapı delikleri daha büyük bir şey ile değil geçmesine izin verir. Başka bir örnek de küçük gözenekler milyarlarca kesilmiş içine son derece ince bir plastik film içerir Goretex giyim kumaştır. Gözenekleri yoluyla su buharı izin verecek kadar büyük, ama geçen sıvı su önlemek için kadar küçük.
ters
Reverse Osmosis ters Osmosis sürecidir . Osmosis daha serum fizyolojik enerji uygulamak gerekir osmoz süreci tersine çevirmek için, enerji gerekli olmadan doğal olarak ise. Bir ters osmoz zarı su moleküllerinin geçişine değil çözülmüş tuzların, organik, bakteri ve pirojenler çoğunluğu sağlayan bir yarı geçirgen membrandır. Ancak, çoğunluk geri tutarken ile saf su sağlayan, bu süreçte (demineralize veya Deiyonize) su tuzunu için doğal olarak oluşan ozmotik basınç daha büyük baskı uygulayarak ters osmoz membran ile su ‘itmek’ gerekir kirleticilerin.
ters ozmoz1
Ters Osmos Su Arıtma Sistemlerinde Basınç;
Ters Osmoz larda operasyon basıncı; besleme suyundaki toplam çözünmüş katılara ve istenen süzme basınç verimine bağlıdır. TDS, sistemin osmotik basıncına karar verir. 100 mg/lt TDS 1 psiye karşılık gelir. Besleme, osmotik basınç farkı ile süzme basıncı toplamından büyük olmalıdır.
Deniz suyu arıtımlarında tuzlu suya göre çok daha fazla basınç olmalıdır. Basınç farkının artmış olması, süzme kalitesini artırır.  Daha yüksek kalitede su elde edebilmek için, tuz geçişi sabit olduğunda su basıncı artırılır. Reverse osmosis sistem basıncını artırarak, istenildiği kadar çok su elde edilebileceği düşünülse bile bu doğru değildir. Membran dizaynları yüksek debilere göre yapılır.Membranların zamanla basınçtan dolayı sıkılaştıkları görülür. Bu durum, membran içerisinden geçen suyun difüzyonunu yavaşlatır ve debi (üretim oranı) azalır. 

Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemlerinde Sıcaklık;
Besleme suyu sıcaklığında görülen artış, süzme akışını artırır, fakat süzme kalitesinde herhangi bir değişme görülmez. Membran yapısının seçiciliğine bağlı olarak, bu ısı etkisi 1 fahrenheit başına % 1.5-2 olabilir.

Ters Osmozun İyileştirme Yüzdesi;
Membranların iyileştirme yüzdeleri doğrudan süzme kalitesini etkiler. Organikler, pirojenler(ateş), hücreler, virüsler ve bakteriler gibi iyonik olmayan bileşiklerin eliminasyonu filtrasyon prosesidir. Bakteri konsantrasyonunun çok yüksek olduğu durumlarda da süzme akımında bulunabilirler. Dolayısı ile Ters osmoz öncesi bakteriyolojik arıtım (Aktif  karbon filtre ) yapılmalıdır.

Membran Ömrünü Etkileyen Faktörler; 
Dizayn performansını ortaya çıkartmak için, süzme kalitesi ve operasyon verimini düşüren faktörler göz önüne alınmalıdır. Bu sebeple ham su ters osmos cihazına girmeden önce suyun durumuna göre; klorlama, kum filtresi, aktif karbon filtresi,
su yumuşatma sistemi, ve hatta ultraviyole ünitesinden geçirilerek bütün bakteriyolojik ve fiziksel kirliliğinden arındırılmalıdır.

Ev Tipi Ters Ozmoz Cihazı,Aktif Karbon Filtre,Kum Filtresi,Su Yumuşatma Sistemi,