Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon Sistemleri, Uf Tortu Cihazlari, Ultrafiltrasyon Cihazlari, sıvıların hidrostatik basınç ile yarı geçirgen membrana karşı itildiği bir çeşit membran filtrasyonudur. Ultrafiltrasyon (UF) temel olarak, basınçla çalışan eleme prensibi ile yönetilen ve partikül boyutuna bağlı ayırma prosesidir. Düşük basınç altında büyüklüklerine göre seçilmiş maddeler ayrılır. Ultrafiltrasyon prosesinde, istenen makromolekülün sürekli bir sistemde saflaştırılması, konsantrasyonu ve fraksiyonlanması işlemleri yapılabilir. MEMBRAN ÖZELLİKLERİ Ultrafiltrasyon membranları, molekül ağırlığı ayırma sınırı (Molecular weight cut-off-MWCO) ile tanımlanır. Birçok durumda ayırma etkinliği sadece ayırma sınırına bağlı değildir. Aynı zamanda membran ve ham çözeltinin karşılıklı…