Su Yumuşatma Sistemleri, Cihazi

Su Yumuşatma Sistemleri, Cihazi, Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum  (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. Sudaki sertliğin giderilmesi, iyon değiştirme yöntemi dediğimiz, su yumuşatma sistemleri ile gerçekleşmektedir. İyon değişimi, sertliğe sebep olan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg)içeren suyun, sodyum formundaki reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Reçine, kalsiyum Ca ve magnezyum Mg  iyonları bakımından doyuma ulaştığı zaman sodyum klorür eriği (tuz çözeltisi) ile rejenere edilir. Kalsiyum ve magnezyum iyonları reçineden çözüldüğünde işlem tamamlanır ve reçine tekrar sodyum iyonları ile yüklenir. Çözülmüş kalsiyum ve magnezyum…

Su Filtrasyon Sistemleri

Su Filtrasyon Sistemleri, Otomatik Tortu Filtreleri, Multimedia Kum Filtreler, Suda bulunan askıda katı maddeler suda çözünmeyen maddelerdir.Bu parçacıklar kum,kil, çamur ve çöken tuzlardan meydana gelmiştir. Filtrasyon gibi mekanik bir işlemle sudan ayrılmaları mümkündür, bu parçacıkların ebatları birbirlerinden farklı olabilir. Bazıları sadece mikroskopla görülebilirken bazıları gözle görülebilir büyüklükte olabilir. Filtrasyon kısaca bulanıklık ve tortunun sudan uzaklaştırılması işlemidir bulanıklık askıda katı maddelerin neden olduğu bir kirliliktir, bu maddeler inorganik ve organik olabileceği gibi değişik parçacık büyüklüklerine de sahip olabilirler. Bulanıklık NTU (Nephelometric Turbidity Units) ile ölçülür, su 20 NTU…