Su Yumuşatma Sistemleri, Cihazi

Su Yumuşatma Sistemleri, Cihazi, Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum  (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. Sudaki sertliğin giderilmesi, iyon değiştirme yöntemi dediğimiz, su yumuşatma sistemleri ile gerçekleşmektedir. İyon değişimi, sertliğe sebep olan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg)içeren suyun, sodyum formundaki reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Reçine, kalsiyum Ca ve magnezyum Mg  iyonları bakımından doyuma ulaştığı zaman sodyum klorür eriği (tuz çözeltisi) ile rejenere edilir. Kalsiyum ve magnezyum iyonları reçineden çözüldüğünde işlem tamamlanır ve reçine tekrar sodyum iyonları ile yüklenir. Çözülmüş kalsiyum ve magnezyum…