Aktif Karbon Filtreler,

Aktif Karbon Filtreler, Aktif Karbon Filtre Sistemleri, Minera Aktif Karbon Filtreleri, Minera Aktif Karbon filtre, sistemlerinin kullanım amacı, sudaki mevcut koku, tat, klor ve organik maddelerin sudan alınmasıdır. Aktif karbon filtreleme sistemleri, aktif karbon mineralleri ile gerçekleştirilir. Aktif Karbon mineralinin genel yapısı Hindistan cevizi kabuğunun yüksek ısılı fırınlarda işlenmesi ile elde edilir. Aktif Karbon Sistemleri, genel anlamda sudaki tat, koku, ve renk verici maddelerin, bunlar büyük ölçüde organik maddelerden oluşmaktadır, sudan uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. Genel olarak rengini değiştirmiş su organik bileşikler içerebilir, bu bileşikler tat ve kokuları…