Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) Sistemleri

Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) Sistemleri, TERS OSMOZ ( REVERSE OSMOSİS ) NEDİR ? Ters ozmoz nedir, sorusuna cevap verebilmek için önce osmozun ne olduğunu bilmek gerekir. Ters osmoz, en yaygın bilinen doğal bir prosestir. Membranın yarı geçirgen doğal yapısı sayesinde suyun geçişi, çözünmüş minerallerin geçişine göre daha kolay olur. Az yoğun çözeltideki su, daha konsantre çözeltiyi seyreltmek ister. İki çözelti arasında konsantrasyon farkı ortaya çıkar ve osmotik basınç farkını belirler. Bu basınç farkından dolayı (2.31 fit su 1 psiye eşittir.) 1″ kare başına 0.454 kglık basınç üniteleri yer…

Aktif Karbon Nedir

Aktif Karbon Nedir, Yaygın olarak kullanılan endüstriyel adsorbanlar arasında çevre kirliliğini kontrol amacıyla, şu anda kullanılan adsorbanların en önemlisi, yüksek gözenekliliğe sahip aktif karbonlardır. Ticari olarak aktif karbonlar, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömürü, kemik, Hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle elde edilirler. Aktif Karbon‘un Genel Özellikleri, Aktif karbon, büyük kristal formu ve oldukça geniş iç gözenek yapısı ile karbonlu adsorbanlar ailesini tanımlamada kullanılan genel bir terimdir. Aktif karbonlar, insan sağlığına zararsız, kullanışlı…

Su Filtrasyon Sistemleri

Su Filtrasyon Sistemleri, Otomatik Tortu Filtreleri, Multimedia Kum Filtreler, Suda bulunan askıda katı maddeler suda çözünmeyen maddelerdir.Bu parçacıklar kum,kil, çamur ve çöken tuzlardan meydana gelmiştir. Filtrasyon gibi mekanik bir işlemle sudan ayrılmaları mümkündür, bu parçacıkların ebatları birbirlerinden farklı olabilir. Bazıları sadece mikroskopla görülebilirken bazıları gözle görülebilir büyüklükte olabilir. Filtrasyon kısaca bulanıklık ve tortunun sudan uzaklaştırılması işlemidir bulanıklık askıda katı maddelerin neden olduğu bir kirliliktir, bu maddeler inorganik ve organik olabileceği gibi değişik parçacık büyüklüklerine de sahip olabilirler. Bulanıklık NTU (Nephelometric Turbidity Units) ile ölçülür, su 20 NTU…