Su Filtrasyon Sistemleri

images
Su Filtrasyon Sistemleri, Otomatik Tortu Filtreleri, Multimedia Kum Filtreler, Su
da
bulunan askıda katı maddeler suda çözünmeyen maddelerdir.Bu parçacıklar kum,kil,
çamur ve çöken tuzlardan meydana gelmiştir. Filtrasyon gibi mekanik bir işlemle sudan
ayrılmaları mümkündür, bu parçacıkların ebatları birbirlerinden farklı olabilir.
Bazıları sadece mikroskopla görülebilirken bazıları gözle görülebilir büyüklükte
olabilir. Filtrasyon kısaca bulanıklık ve tortunun sudan uzaklaştırılması işlemidir
bulanıklık askıda katı maddelerin neden olduğu bir kirliliktir, bu maddeler
inorganik ve organik olabileceği gibi değişik parçacık büyüklüklerine de sahip
olabilirler. Bulanıklık NTU (Nephelometric Turbidity Units) ile ölçülür, su 20 NTU
birimine kadar bulanıklığa sahip olduğu zaman bile görünüşü temizdir, bulanıklık
75 NTU‘ya vardığında görünümü bulutsu bir yapıdadır. Amerikan içme suyu
standartları, bulanıklığı 1 NTU‘dan az olması gerektiğini söylemektedir.
Karbon Filtre
Filtrasyon su arıtma teknolojisinde en etkili ve en esaslı yöntemdir, filtreler
çok çeşitlidir, kum filtreleri, çok katmanlı filtreler, kağıttan yapılmış filtreler,
seramik ve delikli plastikten yapılmış filtreler vb. filtreler yapılanına göre askıda
katı maddeleri (AKM) ve hatta bazı tip mikroorganizmaları dahi sudan uzaklaştırabilir
filtrasyon işleminin verimliliği filtre yatağına,  ölçülerine ve arıtılacak olan parçaların miktarlarına bağlıdır. Kısaca, filtrasyon çok önemli bir fiziksel işlem olduğu ve filtrenin görevinin de parçacıkları sudan ayırmak olduğu söylenebilir.

Kartuş Filtre Kapları
Çok Kartuşlu Su Filtreleri
Kartuş Filtreler