Aktif Karbon Filtreler,

Karbon Filtre
Aktif Karbon Filtreler,
Aktif Karbon Filtre Sistemleri, Minera Aktif Karbon Filtreleri,
Minera Aktif Karbon filtre, sistemlerinin kullanım amacı, sudaki mevcut koku, tat,
klor ve organik maddelerin sudan alınmasıdır. Aktif karbon filtreleme sistemleri,
aktif karbon mineralleri ile gerçekleştirilir. Aktif Karbon mineralinin genel yapısı Hindistan cevizi kabuğunun yüksek ısılı fırınlarda işlenmesi ile elde edilir.
Aktif Karbon Sistemleri, genel anlamda sudaki tat, koku, ve renk verici maddelerin,
bunlar büyük ölçüde organik maddelerden oluşmaktadır, sudan uzaklaştırılmasını
sağlayan sistemlerdir.
Karbon mineral
Genel olarak rengini değiştirmiş su organik bileşikler içerebilir, bu bileşikler
tat ve kokuları ile tanınırlar. Renk ayrıca endüstriyel kirliliğinde neticesi olabilir
bazı okside metaller, örneğin demir de suyu renkli bir hale getirebilir, ayrıca
toksit bazı bileşikler de suya renk verebilirler.
Renk, su analiz raporlarında renk ünitesi birimi ile ölçülmektedir.
Koku, yeryüzünde bulunan organizmaların atıkların ve yüzeysel su kaynaklarına
veya su dağıtım sistemlerine girmektedir.
Aktif karbon
Genel olarak organik bileşiklerin sebep olduğu renk, koku ve tat aktif karbon adsorbsiyonu ile uzaklaştırılabilir. Tat ve koku klordan ötürü ise
aktif karbon bu arıtımda da çok etkilidir. Aktif karbon, olağanüstü bir su arıtma aracıdır, organik maddeleri ve kloru adsorblayan aktif karbon aynı zamanda fiziksel bir filtrasyon yapmaktadır. Aktif karbon, kötü tat, koku ve renk veren maddeleri tutar, bilindiği
gibi organik bileşiklerin çoğu toksittir. Organik moleküller delikli bir yapıya sahip
aktif karbon parçacıkları tarafından tamamiyle tutulur.

Aktif karbon, inanılmaz derecede muhteşem yüzey alanıyla çok etkilidir
1 pound (454 gram) aktif karbon 28 hektarlık bir yüzey alanına sahiptir.
Bu yüzey alanı ise 38 tane futbol sahasını kaplayacak büyüklüktedir.

Aktif Karbon Nedir?